Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Maria Hoff, doktorand

Kort om Marias forskning

Arbete: Leg. audionom vid audionommottagning Göteborg
Universitet/ högskoleanknytning: Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Tinnitus bland äldre i Göteborg, prevalens och besvärsgrad

"Tinnitus bland äldre i Göteborg, prevalens och besvärsgrad"

Tinnitus är ett vanligt symptom som kan ge upphov till en rad olika besvär, såsom störd sömn, oro och depression. Risken att drabbas ökar med stigande ålder och det är därför viktigt med kunskap om tinnitus hos den äldre befolkningen.

Bakgrund

Tinnitus, ljud som hörs i öronen eller huvudet som inte orsakas av någon yttre ljudkälla, är ett vanligt symptom som påverkar miljontals människor världen över – i synnerhet personer med hörselskada. Flera studier har visat att tinnitus är vanligare bland äldre, troligtvis för att förekomsten av hörselnedsättningen ökar med åldern. Dock har endast ett fåtal studier fokuserat på besvärsgraden.

Syftet med denna studie var att beskriva prevalens och besvärsgrad av tinnitus bland 70-åringar i Göteborg.

Metod

Inom ramen för den storskaliga populationsstudien H70-studien i Göteborg undersöktes en stor födelsekohort bestående av 1128 stycken 70-åringar födda under 1944. Deltagarna genomgick en detaljerad hälsoundersökning där bl.a. ett frågeformulär om tinnitus samt ett vanligt hörseltest (tonaudiometri) ingick.

Resultat

Prevalensen för tinnitus var 30,4%. Något fler män (34%) än kvinnor (28%) angav att de hade tinnitus och detta var en signifikant skillnad. Av deltagarna med tinnitus rapporterade 47% att ljudet hördes i båda öronen, 28% i endast ett öra och 25% i huvudet. Ungefär ⅓ av de med tinnitus hade inga besvär alls och knappt hälften hade lätta besvär. 20% av de med tinnitus hade måttliga eller svåra besvär, vilket motsvarar en prevalens på ungefär 6%. Män och kvinnor besvärades ungefär lika mycket av tinnitus, men deltagare med hörselnedsättning besvärades signifikant mer.

Tinnitus påverkar ungefär ⅓ av befolkningen vid 70 års ålder. Prevalensen för måttlig till svår tinnitus som troligtvis kräver intervention är 6%. Hörselnedsättning är en viktig riskfaktor.

Handledare

André Sadeghi, Ulf Rosenhall, Ingmar Skoog

Kontakt

E-post: maria.hoff@gu.se

 

Senast uppdaterad: 2019-11-22 08:57