Milijana Malmberg - forskarporträtt

Milijana Malmberg arbetar som audionom vid Hörselverksamheten på Habilitering & Hälsa sedan 2002. Hennes största fokus är audiologisk rehabilitering och tinnitus, som hon arbetat med i Skene, Borås och Göteborg. 2011 påbörjade Milijana sina doktorandstudier vid Göteborgs universitet. 

Fördelar med att både forska och arbeta kliniskt

Nyligen kom Milijana tillbaks på deltid efter en föräldraledighet och hon ägnar just nu all sin arbetstid åt forskning. Att komma igång med patienter igen är ändå en självklarhet för Milijana.

- Jag vill gärna hålla kontakten med verkligheten och att arbeta kliniskt berikar själva forskningen. Det är fördelaktigt att kunna göra båda delarna!

Utvecklar verktyg och metoder för både patienter och audionomer

I stora drag går Milijanas forskning ut på att utveckla verktyg och metoder för att stödja audiologisk rehabilitering och enskilda audionomer. Studierna är tillämpade på hörapparatanvändare som har kvarstående hörselproblem i vardagen.

Två olika studier har genomförts genom olika pedagogiska interventioner. Båda genomfördes på distans, följdes upp av audionom och hade varsin kontrollgrupp. I den första studien fick interventionsgruppen läsmaterial och veckouppgifter hemskickade under fem veckor, samt veckovis support av audionom. I den andra studien lades materialet ut på en webbplats och interventionsgruppen fick support från audionom.

Resultat av studierna visar att audionomen är viktig, eftersom kontrollgruppen som inte fick support från audionom inte förbättrade sina kommunikationsstrategier lika bra. Man kunde också se att användning av internet var fördelaktigt.

- Jag hoppas att min forskning i framtiden hjälper audionomer att nå ut till fler patienter med hörselnedsättning. Tanken är inte att ersätta någon befintlig uppföljning som erbjuds kliniskt, utan snarare att erbjuda fler möjligheter både för patient och audionom.

Om Milijana Malmberg

Yrke: Leg. audionom
Arbetsplats: Hörselverksamheten, Habilitering & Hälsa
Institution:  Enheten för Audiologi, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet
Forskar om: Användning av informationsteknologi vid audiologisk rehabilitering 
Mer om Milijanas forskning

Senast uppdaterad: 2017-12-06 16:09