Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Framtidens habilitering

Hur ser du på framtidens habilitering?

Svara anonymt eller uppge din e-postadress om du fortsätta dialogen med oss.

Hur ser du på framtidens habilitering? Vårt främsta mål är att ge insatser som har effekt, nu och framöver. För att nå effekt satsar vi på delaktighet, engagerade medarbetare med hög kompetens, lokal och regional samverkan samt digitalisering.

Delaktighet

En patient är expert på sig själv som person och sin livssituation. Våra medarbetare är experter på funktionsnedsättningar. När patientens och medarbetarens kompetens kombineras blir resultatet en effektiv vård med nöjda och trygga patienter.  Ett personcentrerat arbetssätt utvecklas därför inom hela Västra Götalandsregionen. Men hur mäts delaktigheten vi strävar efter, och hur vet vi att all kompetens används för att ge bättre vårdinsatser? Idag används en nationell patentenkät och en nöjdhetsenkät som delvis mäter upplevd delaktighet, men vi ser ett behov av ytterligare kvalitetssäkrade mätningar. Habilitering & Hälsa samarbetar därför med RISE (Research Institute of Sweden) i ett projekt för att ta fram nya verktyg som utvärderar graden av självupplevd delaktighet, som kan ge riktning för hur man kan arbeta med området kliniskt. Utgångspunkten är Patient Participation in Rehabilitation Questionnaire (PPRQ) som ska anpassas för vuxna patienter med rörelsehinder.

Digitalisering

Det ska vara enkelt och effektivt att få det stöd och den vård man behöver. Vi ser allt fler områden där ett fysiskt möte mellan behandlare och patient kan kompletteras - eller ersättas - med ett digitalt alternativ. Fysioterapi via e-hälsoinsatser för unga som har funktionsnedsättningar och hörsel-rehabilitering via webb är två exempel på digitalisering som utvecklas för ökad tillgänglighet och delaktighet. Superhjälten Undra tar reda på saker som barn med funktionsnedsättning undrar över och guidar inför besök på habiliteringen. 

 

Kan AI-teknik med en röststyrd avatar ge förberedande information inför besök och återkoppling till patienter? Det ska vi ta reda på. Vi har fått medel från VGR:s innovationsplattform för att undersöka om en svensk version av Nadia - en webbaserad, interaktiv informationstjänst i form av en avatar med artificiell intelligens (AI) - kan anpassas till våra förhållanden, vårdsystem och framför allt till Habilitering & Hälsas målgrupper. 

1177 Vårdguidens e-tjänster används i allt större utsträckning. Du kan till exempel boka, omboka eller avboka tider, beställa intyg, skriva remiss och läsa din journal med 1177 Vårdguidens e-tjänster när det passar dig. Vi hoppas kunna erbjuda videosamtal via 1177 Vårdguidens e-tjänster som ett alternativ till fysiskt möte inom kort.

Engagerade medarbetare

Vårt uppdrag är att bidra till ett gott liv för Västra Götalands invånare. För att lyckas med det behövs medarbetare som känner sig uppskattade, trivs med arbetet och har möjlighet att visa och utveckla sin kompetens. Det ställer krav på oss som arbetsgivare att förnya oss och utveckla organisation och arbetssätt. Just nu pågår arbete med att förbättra administration och IT-stöd för att avlasta medarbetare. Styrsystemet förbättras genom att tydliggöra regionfullmäktiges och våra egna mål för verksamheten. Vi arbetar också med hälsofrämjande ledarskap och kompetensutvecklingsmodeller. Vi är en del av Västra Götalandsregionen som är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi vill också bli den bästa.
Medarbetare i Västra Götalandsregionen

Alla är vinnare i ett positivt och stödjande klimat för forskning och utveckling - medarbetare, patient och invånare. Som medarbetare på Habilitering & Hälsa finns möjlighet att kombinera kliniskt arbete med forskning. 

Kompetensteam

För att möta patienternas olika behov lika bra har varje mottagning tvärprofessionell kompetens kring våra största diagnosgrupper.
Dessutom finns team med spetskompetens inom till exempel ABI, dövblindhet, Spielmeyer-Vogt och Retts syndrom som verkar över hela Västra Götaland. 

Vi erbjuder behandling i grupp för olika målgrupper med god kvalitet. Utbud och innehåll utvecklas av medarbetare med samlad kunskap och erfarenhet inom ett område för att skapa likvärdig gruppverksamhet i hela Västra Götaland. Patienter och närstående påverkar innehållet genom dialog och utvärderingar. Behandling i grupp

Senast uppdaterad: 2019-12-11 13:29