Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Presentationer 2018

Läs om de forsknings- och utvecklingsarbeten som presenterades under Nobelkonferensen 2018. Vissa projekt är under arbete och presenterar nuvarande status.

Forskningsprojekt

"The CO-OP approach: Enabling skilled living" & "Cognitive function and return to work 7 years post-stroke"

"Audiometriska data och koppling mellan hörsel och kognition hos 88- och 95-åringar"

"Treatment of military acoustic accidents with N-Acetyl-L-cysteine (NAC)"

"Auditiv musiklyssningsträning för vuxna personer med cochleaimplantat."

"Träningsapp för implementering av balansträning"

"Vuxen med cerebral pares. Förekomst av olika typer av cerebral pares, rullstolsanvändning, epilepsi och utvecklingsstörning."

"Hörsel hos 85-åriga kvinnor och män"

"Svår-grav intellektuell funktionsnedsättning… och mer?"

"Mental Fatigue hos vuxna med cerebral pares"

"Optimering av inställningar i cochleaimplantat för barn."

"Miljön i livmodern och det för tidigt födda barnets beteende i tidig skolålder"

"Perifer och central hörselfunktion hos 70-åringar."

Magister- och masterprojekt

"Benledd hörapparat. Fördelar med högre maximal utnivå i ljudprocessorn för benledda hörapparatsystem."

"Bekvämt med behandling hemma."

"e-Hörsel (Effekten av online rehabiliteringsprogram för hörapparatanvändare)."

"Fjärrjustering av hörapparater."

"Hörstyrkefunktion för benlett ljud hos personer med rent konduktiv hörselnedsättning."

"Att organisera för tillgänglig och likvärdig vård - Ledning i offentlig verksamhet"

Utvecklingsprojekt

"Tydligare riktlinjer för innehåll och struktur i insatser."

"Rätt patient får rätt behandling i rätt tid av rätt behandlare."

"Kartläggning och uppföljning av patientgruppen i landet. "

"Verksamhetsutveckling kring patientberättelsen."

"Ett utvecklingsarbete med utgångspunkt i kvalitetsregister."

"Öka barnens förförståelse om habiliteringen"

Senast uppdaterad: 2019-11-28 13:22