Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Presentationer 2019

Läs om de forsknings- och utvecklingsarbeten som presenteras under Nobelkonferensen 2019. Vissa projekt är under arbete och presenterar nuvarande status.

Presentationer Nobelkonferenser 2019

"Hur kan man programmera cochleaimplantat till barn?"

"Påverkas barns och föräldrars kommunikation av en kommunikationskurs?"

"Påverkar miljön i livmodern det för tidigt födda barnets exekutiva funktion och beteende?"

"Par-handledning utifrån ett handledarperspektiv"

"CO-OP Approach , en väg till att nå uppsatta behandlingsmål, öka sin delaktighet och sin exekutiva förmåga? "

"Maximal utnivå i benledda hörapparatsystem."

"Jag hör sämre när många pratar samtidigt" - en studie om 85-åringars taluppfattningsförmåga i brus

Understanding one’s body and movements - from the perspective of young adults with autism

"Att mäta auditiv språkmiljö för personer med grav hörselnedsättning."

"Konsten att äta och konsten att mäta"

"Görandeprocessen, en utmaning för unga vuxna med cerebral pares" och "Evidence of validity for the modified Mental Fatigue Scale when used in persons with cerebral palsy"

”Jag hade ingen aning om att öronen kunde betyda så mycket”

"Varför inte cochleaimplantat till alla patienter med grav hörselnedsättning?"

"Tinnitus bland äldre i Göteborg, prevalens och besvärsgrad"

"Det benledda ljudet."

"Buller, stress och friskfaktorer i förskola och förlossningsvård."

"MMCU, a New Quality Registry and Follow-up Programmefor Adults with Myelomeningocele in Sweden" och "Differences between adults and children with cerebral palsy prevalence, subtypes and assiociated impairments."

"Hörselhälsan hos de äldsta äldre"

Senast uppdaterad: 2019-11-29 11:26