Tack för din projektförfrågan!

Under semesterperioden (juni-augusti) är handläggningen av projektförfrågningar beroende av personalomsättning. Handläggningstiden kan därför vara längre än 10 arbetsdagar. Glad sommar önskar Habilitering & Hälsa FoU

Senast uppdaterad: 2018-06-25 12:37