Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pågående projekt

Våra seniora forskare, doktorander, master- och magisterstudenter presenteras under respektive verksamhetsområde.

Habilitering barn och ungdom

"Användning av servicehundar som stöd till personer med funktionshinder i vardagen."

"Litteraturöversikt om patienters upplevelse av fysioterapeutisk intervention genom distanskontakt via video"

"Fall och fallrädsla hos personer med cerebral pares samt interventioner för att förbättra balansen."

"Ordförråd, ordavkodning och psykisk ohälsa hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning"

"Föräldrautbildning om att kommunicera med barn som har flerfunktionsnedsättning."

"Inflammatorisk aktivering - en gemensam faktor bakom för tidig födsel och senare funktionsstörning hos barnet - en uppföljningsstudie i tidig skolålder"

Avhandlingsområde: Husdjurs betydelse för utveckling och livskvalitet hos barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd, AST.

Habilitering vuxen

"The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP)"

”Jag som min kropp och jag i min kropp”: om rörelsekvalité vid autism

"Nutritionstillstånd hos vuxna med cerebral pares och gastrostomi."

"Vuxen med cerebral pares. Prevalens av olika typer av cerebral pares, rullstolsanvändning, epilipsi och utvecklingsstörning."

"Att göra och bli delaktig – hinder och möjligheter för unga vuxna med cerebral pares"

Hörselverksamheten

Forskning, handledning och undervisning, Hörselverksamheten

"Hörselstyrkefunktion för benlett ljud hos personer med rent konduktiv hörselnedsättning."

"Rehabilitation of adult patients with severe-to profound hearing impairment – why not cochlear implants?"

Forskning, handledning och undervisning, Hörselverksamheten

Forskning, undervisning, Hörselverksamheten

"Subjektiva och objektiva jämförelser mellan två benförankrade hörselimplantat ljudprocessorer med olika maximal outputnivå."

"Prevalence and degree of hearing impairment in Swedish 85-year olds - a birth cohort study"

"Elektrofysiologiska tester som grund för anpassning av cochleaimplantat."

"Perifer och central hörselfunktion hos 70-åringar."

"Subjektiv upplevelse och uppmätt nytta av en ny benledd hörapparat BCI"

Senast uppdaterad: 2019-10-07 12:48