Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Doktorandprojekt

Doktorandprojekt inom Habiliteringen vuxen

”Jag som min kropp och jag i min kropp”: om rörelsekvalité vid autism

"Vuxen med cerebral pares. Prevalens av olika typer av cerebral pares, rullstolsanvändning, epilipsi och utvecklingsstörning."

"Att göra och bli delaktig – hinder och möjligheter för unga vuxna med cerebral pares"

Doktorandprojekt inom Habiliteringen barn- och ungdom

"Fall och fallrädsla hos personer med cerebral pares samt interventioner för att förbättra balansen."

"Föräldrautbildning om att kommunicera med barn som har flerfunktionsnedsättning."

"Inflammatorisk aktivering - en gemensam faktor bakom för tidig födsel och senare funktionsstörning hos barnet - en uppföljningsstudie i tidig skolålder"

Avhandlingsområde: Husdjurs betydelse för utveckling och livskvalitet hos barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd, AST.

Doktorandprojekt inom Hörselverksamheten

"Prevalence and degree of hearing impairment in Swedish 85-year olds - a birth cohort study"

"Elektrofysiologiska tester som grund för anpassning av cochleaimplantat."

"Perifer och central hörselfunktion hos 70-åringar."

"Subjektiv upplevelse och uppmätt nytta av en ny benledd hörapparat BCI"

Senast uppdaterad: 2018-03-12 16:29