Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Caisa Hofgren, senior forskare

Kort om Caisas forskning

Arbete: Leg psykolog, Klinisk specialist, inriktning Funktionshinder, Med. Dr vid habilitering Göteborg
Universitetsanknytning: Samverkar med Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sektionen för Klinisk neurovetenskap och Rehabiliteringsmedicin, Sahlgrenska Akademin.
Forskningsprojekt: Medverkar för närvarande i CO-OP- projektet tillsammans med Med. Dr Marie Peny-Dahlstrand, Med. Dr Ann-Marie Öhrwall och doktorand Lena Bergqvist. The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) är en metod avsedd att förbättra aktivitetsutförande och öka personens delaktighet i vardagen. Den bygger på att med hjälp av en övergripande metakognitiv strategi kunna identifiera egna strategier för att nå aktivitetsmål. Metoden är personcentrerad och syftar också till att underlätta generalisering och transfer så att man skall kunna hantera nya problem i nya miljöer.
Tidsplan för studien: För närvarande pågår en studie där CO-OP prövas på barn med diagnos CP eller ryggmärgsbråck i åldrarna 9-16 år. Habiliteringarna i Regionerna Halland och Gävleborg, Västra Götaland samt Stockholms Läns landsting medverkar i studien, som beräknas pågå i två år.

Forskningsposter Caisa Hofgren

"The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP)"

Syfte

Att undersöka om metoden CO-OP är en effektiv metod för att personer med CP eller ryggmärgsbråck skall uppnå sina aktivitetsmål, kunna öka delaktigheten i vardagen och förbättra exekutiv funktion.

Klinisk nytta

I det dagliga patientarbetet finns det otaliga exempel på att svårigheter med exekutiv funktion utgör en mycket betydande del av ett kognitivt funktionshinder. Svårigheterna återfinns inom samtliga patientgruppen inom Habiliteringen, både vad gäller barn och vuxna. Det finns få metoder för att hjälpa patienter med exekutiv problematik och ännu färre är vetenskapligt prövade. Det skulle vara ett stort framsteg om man kunde finna effektiva metoder där patienter får hjälp att förbättra exekutiv funktion och därigenom hantera sin vardag bättre. Eftersom metoden CO-OP helt baseras på att personen själv väljer de aktivitetsmål som skall tränas och kommer fram till de strategier som fungerar bäst för att nå målet framstår den som personcentrerad, vilket ger metoden en extra styrka. Den baseras också på kliniska iakttagelser och skall tillämpas i patientens vardag, där kopplingen mellan vetenskap och klinisk tillämpning är mycket näraliggande.

Kontakt

Tel: 031-759 23 40
E-post: caisa.hofgren@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-12-06 16:53