Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ingrid Bertilsson, doktorand

Kort om Ingrids forskning

Arbete: Leg. fysioterapeut vid habilitering Skövde
Universitetsanknytning: Lunds Universitet, Institutionen för Hälsovetenskaper
Forskningsprojekt: "Jag som min kropp och jag i min kropp": om rörelsekvalité vid autism
Tidsplan för projektet: Studie 1 är avslutad och publicerad. Studie 2 är i publiceringsfas. Datainsamling för studierna 3 och 4 pågår.

Forskningsposter Ingrid Bertilsson

”Jag som min kropp och jag i min kropp”: om rörelsekvalité vid autism

Syfte

Det övergripande syftet med doktorsavhandlingen är att undersöka hur begreppet rörelsekvalité i vardagliga aktiviteter uppfattas av unga vuxna med autism och av erfarna fysioterapeuter. Vidare är syftet att validera ett skattningsinstrument för kroppskännedom och rörelsekvalité samt att utvärdera en intervention med kroppskännedom för dessa personer.

Klinisk nytta 

Kliniks signifikans: En ökande kunskap om hur rörelsekvalité påverkar unga vuxnas med autism gällande vardagens välmående, funktioner och förståelse av sig själva, som sin kropp och i sin kropp, ger grund för hur hälsovård borde undersöka detta. Ofta beskrivs kropp och rörelse hos personer med autism som ett problem. Men det utelämnar att det också finns möjligheter och resurser i kroppen för att finna strategier för fungerande i vardagen. Att via en kroppsterapeutisk intervention stärka kroppsfunktioner och få ökad rörelsekvalité och kroppskännedom kan ge personen med autism bättre förmåga att förstå sig själv. Stärkta kroppsfunktioner ger då grund för individens möjligheter till utveckling och ökad delaktighet i samhället. Förväntade resultat följer därmed FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, det vill säga att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina mänskliga rättigheter och delaktighet, fullt ut och lika med andra.

Handledare

Catharina Sjödahl Hammarlund 

Kontakt

Tel: 0500-49 98 80 
E-post: ingrid.bertilsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-12-07 09:21