Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lena Bergqvist, doktorand

Kort om Lenas forskning

Arbete: Specialist i arbetsterapi inom habilitering och funktionshinder vid habilitering Borås
Universitetsanknytning: Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Forskningsprojekt: Att göra och bli delaktig – hinder och möjligheter för unga vuxna med cerebral pares
Tidsplan för projektet: Påbörjade forskarutbildningen december 2013. Beräknad tidpunkt för disputation vintern 2019/2020

Forskningsposter Lena Bergqvist

"Att göra och bli delaktig – hinder och möjligheter för unga vuxna med cerebral pares"

Syfte

Belysa och undersöka hur unga vuxna med cerebral pares (CP) själva uppfattar sitt aktivitetsutförande och sin delaktighet i vardagslivet, samt pröva om metoden Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) på ett effektfullt sätt kan öka aktivitetsförmåga och delaktighet hos unga personer med CP.

Klinisk nytta

Under dryga 30 års arbete inom habiliteringsverksamhet har jag ofta mött personer med CP som trots relativt liten motorisk funktionsnedsättning haft stora svårigheter att utföra vardagsaktiviteter. En nyfikenhet på hur personerna själva uppfattar denna livssituation och en önskan om att kunna erbjuda goda interventionsmöjligheter mynnade ut i en forskningsplan med syfte att:

  • undersöka hur unga vuxna med CP själva uppfattar sitt aktivitetsutförande i vardagslivet.
  • undersöka om aktivitetsutförande och delaktighet i vardagslivet påverkas hos personer med CP efter behandling med metoden Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP)
  • undersöka de psykometriska egenskaperna för skattningsformuläret Mental Fatigue Scale (MFS) då det modifierats för att användas av personer med CP.

Studierna har gett kunskap om hur betydelsefullt det är för personer med CP att själva utföra aktiviteter, samt att de ofta upplever smärta, stress och utmattning. Interventionsmetoden CO-OP har prövats. Personer med cerebral pares har visat sig uppnå personliga aktivitetsmål och förbättra planerings- och problemlösningsförmåga samt självupplevd exekutiv funktion vid intervention med CO-OP. Dessutom upplevde personerna ökad självtillit. Förhoppningen är att ett valit och reliabelt skattningsformulär för mental fatigue ska förbättra möjligheterna till upptäckt av utmattning, vilket kan motverka ohälsa och oförmåga att arbeta.

Handledare

Marie Peny-Dahlstrand, medicine doktor, specialist i arbetsterapi, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Bihandledare: Kate Himmelmann, docent, överläkare, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Kontakt

Telefon: 070-341 07 39 
E-post: lena.bergqvist@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-12-06 15:40