Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anna Rensfeldt Flink, doktorand

Kort om Annas forskning

Arbete: Logoped vid habilitering Frölunda barn och ungdom
Universitetsanknytning: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Forskningsprojekt: Föräldrautbildning om att kommunicera med barn som har flerfunktionsnedsättning
Tidsplan för projektet: Projektet påbörjades 2016 och beräknas pågå till 2024.

Poster Anna Rensfeldt Flink

"Föräldrautbildning om att kommunicera med barn som har flerfunktionsnedsättning."

Syfte

Syftet med projektet är att beskriva erfarenheter av och fördjupa kunskap om en av de mer etablerade och dokumenterade interventionsmetoderna för kommunikation då det gäller barn med flerfunktionsnedsättning; AKKtiv/KomIgång med flerfunktionsinriktning.

Klinisk nytta

Gruppen barn med flerfunktionsnedsättning är en skör grupp med stora behov av habiliterande insatser i vardagen och omfattande omvårdnadsbehov. Som logoped har jag under alla år känt ett extra stort ansvar i att erbjuda ”rätt” intervention just till barn med flerfunktionsnedsättning; att möta varje familj där de är och att tryggt rekommendera intervention som är förankrad i aktuell kunskap. Jag vill aldrig känna att jag slösar med familjernas dyrbara tid. Samtidigt så är detta en målgrupp där det saknas dokumenterad kunskap. Forskningen utgörs av små studier, ofta fallstudier och en relativt stor del av den forskning som finns gäller vuxna med flerfunktionsnedsättning, inte barn. Det var detta glapp mellan min kliniska ”ansvarskänsla” å ena sidan och brist på evidens å andra sidan som var upprinnelsen till mina doktorandstudier.

Mitt projekt kan förhoppningsvis medföra att föräldrakursen AKKtiv KomIgång med inriktning mot flerfunktionsnedsättning kan skräddarsys tydligare till målgruppen. Vidare så hoppas jag att min forskning kan bidra till att vi lär oss mer om hur föräldraimplementerad kommunikationsintervention för barn med flerfunktionsnedsättning kan bli så verksam som möjligt, komma ”i rätt tid” och uppfattas som meningsfull och motiverande, oavsett om det sker inom ramen för AKKtiv KomIgång eller ej.

Handledare

Jakob Åsberg Johnels

Bihandledare: Gunilla Thunberg och Malin Broberg 

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-342 00 47
E-post: anna.rensfeldt.flink@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-12-06 15:46