Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anna Thorell, doktorand

Kort om Annas forskning

Arbete: Överläkare, barnneurolog vid habilitering Alingsås barn och ungdom
Universitet/ högskoleanknytning: Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin. Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för pediatrik
Forskningsprojekt: Inflammatorisk aktivering - en gemensam faktor bakom för tidig födsel och senare funktionsstörning hos barnet - en uppföljningsstudie i tidig skolålder
Tidsplan för projektet: 2014-05-20, 2022-11

"Inflammatorisk aktivering - en gemensam faktor bakom för tidig födsel och senare funktionsstörning hos barnet - en uppföljningsstudie i tidig skolålder"

Syfte

Att studera om miljön i livmodern, framför allt exponering för infektion/inflammation, påverkar det för tidigt födda barnets utveckling och funktion upp till tidig skolålder, samt att finna tidiga markörer för riskbarn. 

Klinisk nytta

I mitt arbete träffar jag för tidigt födda barn med lindriga rörelsehinder på grund av cerebral pares, vilket innebär att de tillhör habiliteringens målgrupp. Deras viktigaste funktionshinder är dock sällan CP-skadan utan stora skolsvårigheter och andra svårigheter i det dagliga livet. Barn som föds för tidigt löper en ökad risk för hjärnskador. Medicinska diagnoser som cerebral pares, intellektuell funktionsnedsättning eller autism ses hos upp till 10% av de minsta barnen, men en betydligt högre andel får inlärningssvårigheter, motoriska svårigheter, koncentrations- och uppmärksamhetsstörningar och komplexa synstörningar. De utgör en helt ny barngrupp, där flera mindre uttalade funktionsnedsättningar tillsammans utgör ett betydande funktionshinder. Dessa barn har i regel inte någon tillhörighet till habiliteringen om de inte samtidigt uppfyller något av dagens medicinskt baserade diagnoskriterier. Att tidigt identifiera dessa riskbarn, att erbjuda uppföljning och teaminsatser, föräldrautbildning och stöd till förskola/skola skulle kunna ge betydligt bättre förutsättningar för delaktighet och ett gott liv. 

I vår studie har vi följt 100-talet för tidigt födda barn från fosterliv till skolålder. Vi undersöker hur miljön i livmodern och den för tidiga födseln påverkar barns utveckling och vi letar efter markörer för att identifiera barn med behov av tidig utredning och intervention. 

Handledare

Karin Sävman, avd för Pediatrik

Bihandledare: Bo Jakobsson avd för obstetrik och gynekologi, Ann Hellström avd för Ögonsjukdomar, Ingrid Olsson avd för pediatrik 

Kontakt

Tel: 0322-226250
E-post: anna.thorell@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-11-07 15:49