Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Christina Enander, doktorand

Kort om Christinas forskning

Arbete: Specialistsjukgymnast vid habilitering Uddevalla barn och ungdom
Universitetsanknytning: Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering.
Forskningsprojekt: Fall och fallrädsla hos personer med cerebral pares samt interventioner för att förbättra balansen.
Tidsplan för projektet: 2015 - 2023

Forskningsposter Christina Enander

"Fall och fallrädsla hos personer med cerebral pares samt interventioner för att förbättra balansen."

Syfte

Svårigheter med balans är ett centralt problem vid cerebral pares (CP) som påverkar dagliga aktiviteter och har samband med fallproblematik och fallrädsla. Det finns mycket lite forskning kring fallproblematik och fallrädsla hos personer med CP, särskilt på barn, och inga evidensbaserade interventioner för fallprevention.

Syftet med doktorandprojektet är att bidra till kunskapsutvecklingen gällande evidensbaserade interventioner för att förbättra balansen samt kartlägga fallproblematik och fallrädsla hos personer med CP.

Klinisk nytta

Bakgrunden till att jag intresserat mig för detta område är att jag i min kliniska vardag erfarit att många personer med CP upplever att just balansen hindrar dem mycket i vardagliga aktiviteter. Många av mina patienter ramlar mycket och för vissa av dem medför det en aktivitetsinskränkning medan andra har hittat falltekniker eller är beredda att riskera att ramla heller än att avstå från en aktivitet. Med hjälp av bättre metoder för att upptäcka, behandla och förebygga balans- och fallproblematik är det troligt att personer med CP får en ökad delaktighet i samhället och därmed bättre livskvalitet. Min förhoppning är att förbättrade behandlingsmetoder och ökad kunskap om fallproblematik ska bidra till en bättre och säkrare vård för personer med CP.

Kontakt

Telefon: 010-441 48 32
E-post: christina.enander@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-12-07 09:19