Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Julia Eldblom, masterstudent

Kort om Julias projekt

Arbete: Logoped vid habilitering Hisingen barn och ungdom
Universitetsanknytning: Göteborgs Universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi (Enheten för logopedi)
Forskningsprojekt: Ordförråd, ordavkodning och psykisk ohälsa hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning
Tidsplan för projektet: Studien avslutades 2017, manuskriptet är inskickat till en tidskrift och ”under review”.

"Ordförråd, ordavkodning och psykisk ohälsa hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning"

Syfte

Att undersöka läsförmåga, ordförråd och psykisk ohälsa samt relationen mellan svårigheter inom dessa områden hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Klinisk nytta

Logopeder på barn och ungdomshabiliteringen arbetar bl.a. med språk och kommunikation, men sällan med läs- och skrivinlärning eftersom det är skolans ansvarsområde. Läsning och skrivning utgör dock en del av språkutvecklingen, och är också viktigt för något som är habiliteringens uppdrag, nämligen ”att möjliggöra aktivitet och delaktighet”. Att inte kunna läsa/skriva utgör en stor risk för exkludering i samhället. Jag ser därför ett behov av kunskap om läs- och skrivinlärning hos vår patientgrupp – inte trots att – utan för att vi arbetar inom hälso- och sjukvården. Vår studie är ett första steg mot en ökad förståelse av konsekvenserna av nedsatt läsförmåga hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Mer forskning behövs, gällande både kartläggning, intervention och för att tydliggöra hälso- och sjukvårdens roll inom området. En sak som studien har lett till redan nu är att jag själv har blivit mer medveten om de förebyggande åtgärder vi bör sätta in. Grunderna för läs- och skrivinlärningen läggs ju långt innan skolstart. Det har bl.a. inneburit att jag har prioriterat denna del i mitt kliniska arbete med mångsidiga insatser för små barn med autism.

Handledare

Jakob Åsberg Johnels

Kontaktuppgifter

Telefon: 0703-77 59 82
E-post: julia.eldblom@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-12-06 15:44