Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Julia Eldblom, masterstudent

Kort om Julias projekt

Arbete: Logoped vid habilitering Hisingen barn och ungdom
Universitetsanknytning: Göteborgs Universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi (Enheten för logopedi)
Forskningsprojekt: Ordförråd, ordavkodning och psykisk ohälsa hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning
Tidsplan för projektet: Studien avslutades 2017, manuskriptet är publicerat. 

Poster Julia Eldblom

"Ordförråd, ordavkodning och psykisk ohälsa hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning"

Bakgrund

Forskning har visat att läsförmåga och hälsa har ett samband. Personer som har svårt för att läsa har en ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa. Man vet dock inte om det också gäller för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Därför ville vi undersöka det.

Metod

112 ungdomar med IF (intellektuell funktionsnedsättning) deltog i studien. De fick två uppgifter. Först fick de läsa upp ord från ett papper, så många som de kunde på ett par minuter. Sedan fick de i uppgift att muntligt förklara vad olika ord betyder. Dessutom fyllde föräldrar och lärare till en del av ungdomarna i en enkät om ungdomarnas psykiska hälsa. Sedan undersökte vi om det fanns några samband mellan ungdomarnas ordförråd, läsförmåga och deras psykiska hälsa.

Resultat

Ungdomarna hade svårt med att både läsa ord och att muntligt förklara ords betydelser. Deras resultat på dessa två uppgifter hade ett samband: ju bättre de var på att förklara ord, desto bättre var de också på att läsa ord (och tvärtom). Ungdomarna med IF hade fler problem med den psykiska hälsan än vad ungdomar utan IF brukar ha, men det fanns inget samband mellan lässvårigheter/ordförråd och psykisk ohälsa bland deltagarna.

Slutsatser 

Det verkar inte som att läsning hänger ihop med psykisk hälsa på samma sätt för personer med IF som de gör för personer utan IF. Eftersom vår studie är bland de/den första som har undersökt detta är det svårt att dra säkra slutsatser utifrån vårt resultat. Det behövs fler studier som undersöker samma sak. Vårt resultat visar också att ungdomar med IF har svårigheter och att de kan behöva mer stöd och insatser än de får idag.

Läs hela artikeln 

Handledare

Jakob Åsberg Johnels

Kontaktuppgifter

Telefon: 0703-77 59 82
E-post: julia.eldblom@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-06-20 10:48