Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kristina Byström, doktorand

Kort om Kristinas forskning

Arbete: Psykolog vid habilitering Skövde barn och ungdom
Universitetsanknytning: Sveriges lantbruksuniversitet SLU Alnarp
Forskningsprojekt: Djur och naturs betydelse för utveckling och hälsa hos barn och ungdomar med autism.
Tidsplan för projektet: 2013 - 2018

Avhandlingsområde: Husdjurs betydelse för utveckling och livskvalitet hos barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd, AST.

Syfte

Syftet med projektet är att studera sätt som djur och natur kan komplettera utvecklings- och behandlingsstödet från föräldrar och från habilitering.

Klinisk nytta

"Under mina många år som habiliteringspsykolog har jag haft rikliga tillfällen att fundera på vad som utgjort hinder för den psykologiska utveckling hos barn och ungdomar med autism och hur dessa hinder på bästa sätt skulle kunna undanröjas eller minimeras för att underlätta för den fortsatta utvecklingen hos barnet.

Redan under min utbildning kom jag i kontakt med forskningsområdet djurs betydelse för människors hälsa. De få behandlingsstudier som då fanns om djur och barn med autism visade att för en del barn med autism kunde ett djur öppna upp för kontakt med andra människor och det fanns studier som visade att barn med autism blev mer responsiva mot terapeuten om ett djur fanns med i terapirummet. Denna forskningsbaserade kunskap bildade utgångspunkten för mitt egna kliniska arbete och forskningsarbete.  Det har resulterat i tre vetenskapliga artiklar där en är publicerad och två under pågående arbete. Det första arbetet är en fokusgruppstudie där jag frågade föräldrar om vad de såg för betydelse av husdjur för sina barn och ungdomar med autism. Det andra är en fallstudie där djur och natur använts i kombination med terapeutiskt stöd för utveckling av kommunikation och social interaktion hos ett barn med autism och lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Det tredje arbetet är en teoretisk beskrivning och diskussion om djur och naturs bidrag till behandlingsmodellen COMSI ®."


Huvudhandledare
Professor Caroline Hägerhäll, Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi, SLU Alnarp. 

Bihandledare
Professor  Patrik Grahn, Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi, SLU Alnarp.

Kontakt

Kristina Bystöm
kristina.bystrom@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-01-02 10:53