Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

André Sadeghi, senior forskare

Forskning, handledning och undervisning, Hörselverksamheten

Bakgrund

André är medicine doktor, universitetslektor samt leg. audionom och arbetar med vägledning, handledning och undervisning inom Hörselverksamheten. Han har arbetat i snart 20 år inom området audiologi både kliniskt, akademiskt och inom industri.

Andrés forskningsprofil sträcker sig från epidemiologiska studier kring hörsel, implanterbara hörsellösningar samt genetisk hörselnedsättning. Han har disputerat och genomfört sin forskarutbildning vid Sahlgrenska akademin inom området audiologi och med inriktning mot genetiska hörselnedsättningar. Det övergripande syftet med hans avhandlingsprojekt var kliniska och genetiska studier av Ushers syndrom.

Sedan september 2011 är André anställd som klinisk lektor vid enheten för audiologi – Sahlgrenska sjukhuset.

Lektoratet är förenat med klinisk tjänstgöring på 20 % förlagd till enheten för diagnostik och vuxenrehabilitering vid hörselverksamheten i Göteborg, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Pågående forskningsprojekt

H70 Hörsel – Den auditiva hälsan hos äldre personer

Sedan 2014 är André huvudhandledare för doktorand Maria Hoff. Syftet med avhandlingsprojektet är att undersöka både den perifera (örat) och den centrala (hörselnerven samt de centrala hörselbanorna) auditiva funktionen hos en stor grupp av 70 åringar (N=1250) i Göteborg. Vidare är syftet att korrelera hörseldata med kognitiva och neuropsykiatriska data som samlas in i samarbete med Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap (Ingmar Skoog). Som huvudhandledare är André ansvarig forskare för dessa studier. Datainsamlingen kopplad till hela projektet är avslutad och bearbetning av första delarbete pågår. Läs mer om studien

H85 Hörsel – En studie av en ny kohort 85-åringar

Sedan 2016 är André huvudhandledare för doktorand Hanna Göthberg. Det övergripande syftet med studien är att undersöka perifer och central hörselfunktion hos 85-åringar samt att korrelera hörseldata och neuropsykiatriska data, speciellt data som rör kognitionen.

Denna H70-kohort består av personer i Göteborg, födda 1930. Studieupplägget är longitudinellt och flertalet av deltagarna är hörseltestade tidigare. Hörselundersökningar görs på ca 500 deltagare och specialmätningar utförs på en delgrupp av deltagarna (n=150). Som huvudhandledare är André ansvarig forskare för dessa studier. Läs mer om studien

Elektrofysiologiska tester som grund för anpassning av cochleaimplantat

Sedan 2015 är André bihandledare för doktorand Andreas Björsne. Projektets syfte är i stora drag att underlätta och förbättra programmeringen av den elektriska stimuleringen i cochleaimplantat hos barn och vuxna. Med hjälp av cochleaimplantat har det framgångsrikt varit möjligt att väcka liv i hörselsinnet för döva personer och personer med grava hörselnedsättningar. Detta ger en fantastisk möjlighet för väldigt många individer att i stor utsträckning återfå hörsel. Cochleaimplantat opereras in under huden bakom örat med en elektrodrad som placeras inuti cochlean för att kunna stimulera hörselnerven. På utsidan, bakom örat, bärs en signalprocessor som tar emot ljud och omvandlar det till anpassade signaler som sänds in till själva implantatet.

De senaste åren har det tillkommit nya funktioner och verktyg för att lättare utföra anpassningen men det finns kunskapsluckor i hur och när dessa funktioner ska användas.

Projektet har även som mål att förbättra och underlätta för audionomer och ingenjörer som programmerar cochleaimplantat så att denna process underlättas och de blir tryggare i sitt arbete. Därmed är även förhoppningen att användarna av cochleaimplantat i förlängningen fortare kan acklimatiseras till sitt nya lyssnande. 

Hörsel och hörselproblematik hos barn, unga och vuxna med Downs syndrom

Sedan 2014 är André bihandledare för doktorand Eva Andresson.

Eva Anderson har genomfört hörselmätningar på stora grupper av barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning och Downs syndrom. Projektets syfte är att utifrån redan insamlade data analysera resultatet av identifiering, diagnostisering och rehabilitering specifikt för populationen med Downs syndrom. Detta i syfte att få en samlad bild rörande gruppens förmåga att medverka vid hörseltest, prevalens, art och grad av öron- och hörselproblematik.

Publikationer

1. Hartel BP, Löfgren M, Huygen LMP, Guchelaar I, Lo-A-Njoe Kor N,  Sadeghi AM, van Wijk  E, Tranebjærg L, Kremer H, Kimberling WJ,  Cremers C, Möller C, Pennings RJE. A combination of two truncating mutations in USH2A causes more severe and progressive hearing impairment in Usher syndrome type IIa. Hear Res. 2016 Sep;339:60-8. doi: 10.1016/j.heares.2016.06.008.

2. Hillbratt M, Sadeghi AM, Flynn MC. A Method and System for Configuration of a Medical Device that Stimulates a Human Physiological System. JUSTIA: 2016 April, Pub. No.:WO/2013/005133.

3. Sadeghi AM, Flynn MC, Hillbratt M, Davison Østergaard Olsen S, Schulte M.  Improving the Accuracy of Baha® Sound Processor Fittings: Measuring Direct Bone Conduction.  B-ENT. 2016;12(1):41-51.

4. Sadeghi AM, Cohn ES, Kimberling WJ, Halvarsson G, Möller C. Expressivity of hearing loss in cases with Usher syndrome type IIA. Int J Audiol. 2013 Dec;52(12):832-7.

5. Flynn MF, Hedin A, Halvarsson H, Good T, Sadeghi AM. Hearing Performance Benefits of a Programmable Power Baha Sound Processor with a Directional Microphone for Patients with a Mixed Hearing Loss. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2012 Apr;5 Suppl 1:S76-81. Epub 2012 Apr 30.

6.  Flynn MC, Sadeghi AM, Halvarsson G. Benefits of Directional Microphones and Noise Reduction Circuits for Improving Baha® Hearing Performance. Cochlear Implants Int. 2011 May;12 Suppl 1:S139-41.

7. Hedin A, Halvarsson G, Good T, Sadeghi A, Flynn MC. Results of the first clinical evaluation of Cochlear ™ Baha® 3 Power (BP110 Power) Sound Processor. Technical Report. January 2011 DOI: 10.13140/RG.2.1.1867.1121

8. Flynn MC, Sadeghi AM, Halvarsson G. Résultats de la première évaluation clinique du Cochlear Baha® BP100. Les Cahiers de l'Audition. 2010, Numéro Jan; 1, 23: 54-58.

9. Flynn MC, Sammeth C, Sadeghi AM, Cire G,  Halvarsson G. Baha® for single-sided sensorineural deafness: Review and recent technology innovations. Semin Hear 01/2010; 31:326-349.

10. Flynn MC, Sadeghi AM. Audiological concept behind Cochlea BAHA BP100. Technical Report. Technical Report · December  2009 DOI: 10.124540/RG.2.1.4567.115

11. Flynn MC, Halvarsson G, Sadeghi AM,. Baha solutions for patients with severe mixed hearing loss. Cochlear Implants Int. 2009;10 Suppl 1:43-7.

12. Möller K, Eriksson K, Sadeghi AM, Möller, C. & Danermark, B. (2009) Long term ophthalmic health care in Ushers Syndrome type I. Disability & Rehabilitation 31(15): 1283-92.

13. DreyerB, Brox V, Tranebjærg L, Rosenberg T, Sadeghi AM, Möller C and Nilssen Ø. Spectrum of USH2A Mutations in Scandinavian Patients with Usher Syndrome Type II. Hum Mutat. 2008 Mar; 29(3):451.

14. Sadeghi AM, Eriksson K, Kimberling WJ, Sjöström A and Möller C. Long-term visual prognosis in Usher syndrome type I and II. Acta ophthalmol Scand. 2006: 84: 537-544.

15. Sadeghi AM, Cohn ES, Kimberling WJ, Tranebjaerg L, Möller C. (2005) Audiological and vestibular features in affected subjects with USH3: a genotype/phenotype correlation. Int J Audiol. 2005 May ;44(5):307-16.

16. Sadeghi AM, Cohn ES, Kelly WJ, Kimberling WJ, Tranebjoerg L, Möller C. Audiological findings in Usher syndrome types IIa and II (non-IIa). Int J Audiol 2004; 43(3):136-43.

17. Sadeghi AM, Kimberling WJ, Tranebjaerg L, Möller C. The prevalence of Usher syndrome in Sweden: A nation-wide epidemiological and clinical survey. Audiological Medicine 2004; 2: 220-228.

Senast uppdaterad: 2018-03-06 10:35