Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Andreas Björsne, doktorand

Kort om Andreas forskning

Arbete: Audionom vid audionommottagning Göteborg
Universitetsanknytning: Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Forskningsprojekt: Elektrofysiologiska tester som grund för anpassning av cochleaimplantat
Tidsplan för projektet: Studien är avslutad

Forskningsposter Andreas Björsne

"Elektrofysiologiska tester som grund för anpassning av cochleaimplantat."

Syfte

Syftet med forskningsprojektet är att skapa mer kunskap kring en av de mätningar som används för att programmera cochleaimplantat på små barn (och även andra) som själva inte aktivt kan beskriva ljudupplevelsen som implantatet ger.

Klinisk nytta

Att programmera cochleaimplantat för de yngsta barnen medför vissa svårigheter, en av dessa är att barnet själv inte kan beskriva hur de hör med implantatet. För varje person som får ett implantat måste stimuleringsnivåer ställas in individuellt. För ett barn som får för lågt inställd stimulering kan det medföra negativ inverkan på talspråksutvecklingen; är den för stark och skapar obehag kan det i värsta fall leda till att barnet vägrar använda implantatet. Ett sätt att ta fram ungefärliga stimuleringsnivåer är att utföra mätningar där att barnet inte behöver delta aktivt. En mätning som ofta används mäter hur mycket stimulering från implantatet som behövs för att få ett registrerbart svar från hörselnerven. Vi har tittat närmare på denna mätning för att undersöka när den bör utföras för att få ett resultat som är stabilt över tid. Tidigare studier har visat att resultatet skiljer mycket om mätningen görs när implantatet opereras in eller vid det första återbesöket, men inte vidare för att ta reda på när denna variation minskat till en acceptabel nivå. Genom att kunna ge rekommendationer när mätningen bör utföras är förhoppningen att barnen i högre utsträckning ska få bästa möjliga stimuleringsnivåer från början och därmed höra bättre.

Handledare

Lennart Magnusson, André Sadeghi, Mathias Hällgren

Kontaktuppgifter

E-post: andreas.bjorsne@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-12-06 15:56