Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ann-Charlotte Persson, doktorand

Kort om Ann-Charlottes forskning

Arbete: Audionom vid audionommottagning Göteborg.
Universitetsanknytning: Göteborgs universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper.
Forskningsprojekt: "Subjektiv upplevelse och uppmätt nytta av en ny benledd hörapparat BCI"
Tidsplan för projektet: Forskningsstudien påbörjades våren 2017 och beräknas avslutas 2024.

Forskningsposter Ann-Charlotte Persson

"Subjektiv upplevelse och uppmätt nytta av en ny benledd hörapparat BCI"

Syfte med forskningen

Att genom patientrapporterade utfallsmått, och ur audiologiskt perspektiv undersöka hur patienter med en aktiv transkutan benledningslösning upplever sin rehabilitering och sitt hörande efter en operation, är av betydelse då det finns få studier om aktiva transkutana benledningslösningar. Majoriteten av de studier som finns publicerade är kring kirurgi och objektiva tester av olika hörapparater. Genom att genomföra studier på en aktiv transkutan benledningslösning kan man tidigt i utvecklingen av en sådan hörapparat utveckla metoder och anpassningar som är till nytta för patienter och de yrkesgrupper som kommer att hjälpa denna grupp av patienter i deras hörselrehabilitering. Att undersöka de hälsoekonomiska effekterna och kostnaderna bidrar till att öka kunskapen om nyttan av denna behandling och ge vägledning för beslutsfattare om vilka metoder som bäst hjälper denna patientgrupp. 

Klinisk nytta

I forskningen om en ny benledd hörapparat är det viktigt att undersöka hur patienterna själva upplever sitt hörande efter en operation och skapa metoder för att på ett så bra sätt som möjligt anpassa hörapparater. Att även ta fram objektiva mätmetoder för denna grupp av patienter är viktigt och skulle öka vårdsäkerheten eftersom det ibland kan vara svårt att veta om det är patientens hörsel, implantatet eller hörapparaten som är orsaken till ett bekymmer.

Handledare

Docent och överläkare Måns Eeg-Olofsson, ÖNH Sahlgrenska

Bihandledare: Docent Sabine Reinfeldt, Chalmers. Professor Bo Håkansson, Chalmers. Docent André Sadhegi, Göteborgs Universitet.

Kontakt

E-post: ann-charlotte.l.persson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-12-06 15:58