Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Elin Bergius, magisterstudent

Kort om Elins projekt

Arbete: Audionom vid audionommottagning Vänersborg
Universitetsanknytning: Göteborgs Universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, enheten för audiologi
Forskningsprojekt: Subjektiva och objektiva jämförelser mellan två benförankrade hörselimplantat ljudprocessorer med olika maximal outputnivå.
Tidsplan för projektet: Start januari 2018, avslut december 2018

Poster Elin Bergius

"Subjektiva och objektiva jämförelser mellan två benförankrade hörselimplantat ljudprocessorer med olika maximal outputnivå."

Syfte

Studiens primära syfte är att undersöka om en ljudprocessor för benförankrad hörselimplantat system med högre maximal outputnivå kan ge större upplevd nytta i det dagliga livet och bättre hörupplevelse i jämförelse med en processor med lägre maximal outputnivå vid kombinerad hörselnedsättning.

Sekundärt syfte är att undersöka vilken processor som föredras då både hörupplevelse och processorns utseende beaktas. 

Tertiärt syfte är att undersöka hur uppmätt hörförmåga påverkas av en processor med högre maximal outputnivå i jämförelse med en med lägre maximal outputnivå vid kombinerad hörselnedsättning.

Klinisk nytta

Deltagarna i studien tillhör en patientgrupp som är kandidater för den mindre och svagare benförankrade ljudprocessorn enligt processorns anpassningsområde. Det finns inte alltid möjlighet för patienten att få prova båda modellerna av ljudprocessorn, det blir både tidskrävande och kostsamt. Studiens resultat kan användas i det kliniska arbetet i rådgivningen vid val av ljudprocessor. Det är av vikt att hörhjälpmedel som fungerar så optimalt som möjligt används vid rehabilitering av personer med hörselnedsättning.

Handledare

André Sadeghi och Marianne Philipsson 

Kontaktuppgifter

E-post: elin.bergius@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-06-24 13:42