Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hanna Göthberg, doktorand

Kort om Hannas forskning

Arbete: Leg. audionom vid hörselteam Göteborg barn och ungdom
Universitetsanknytning: Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, enheten för audiologi
Forskningsprojekt: Prevalence and degree of hearing impairment in Swedish 85-year olds - a birth cohort study
Tidsplan: Studien påbörjad 2015, avslutad 2017

Forskningsposter Hanna Göthberg

"Prevalence and degree of hearing impairment in Swedish 85-year olds - a birth cohort study"

Syfte

Syftet med denna studie är att fastställa prevalens och grad av hörselnedsättning i en representativ ålderskohort av 85-åringar och identifiera audiometriska skillnader mellan två ålderskohorter med 30 års skillnad. Aktuell ålderskohort kommer även att följas longitudinellt från 75-85 år.

Klinisk nytta

Många individer söker hörselrehabilitering alltför sent, ofta när de redan har börjar isolera sig från sociala aktiviteter på grund av kommunikationssvårigheter. Tidsaspekten är viktig, ju tidigare en individ med hörselproblematik söker hjälp, desto bättre möjlighet att blir rehabiliterad och fortsätta vara socialt aktiv. Det finns ett behov av att ständigt få uppdatering vad gäller prevalens, debut och progress vad gäller åldersrelaterad hörselnedsättning då det är föränderligt med tid, exempelvis p.g.a. av förändringar i äldre personers livsstil och hälsa. Epidemiologisk forskning är därför nödvändig och skapar förutsättningar för att kunna planera framtida vårdbehov och därmed kunna erbjuda hörselrehabilitering till aktuell målgrupp innan hörselnedsättningen är alltför uttalad och personen har hunnit isolera sig. Med god planering utifrån denna typ av forskningsdata ökar tillgängligheten i vården. Eftersom gruppen äldre i framtiden beräknas öka mycket kraftigt proportionellt, kommer omhändertagandet av ”äldre” äldre personer att kräva stora och ökade samhällsresurser i framtiden. Hörselrehabilitering är ett mycket kostnadseffektivt sätt att underlätta kommunikationsförmågan hos individen och därmed den intellektuella integriteten. Aktuell studie förväntas ge kunskap kring framtida behov av hörselrehabilitering av personer i mycket hög ålder.

Handledare

André Sadeghi – Huvudhandledare, Leg audionom, Docent, PhD, Ulf Rosenhall

Bihandledare: Professor, MD, PhD, Ingmar Skoog, bihandledare, Professor, MD, PhD

Kontaktuppgifter

E-post: hanna.gothberg@neuro.gu.se

Senast uppdaterad: 2017-12-04 10:07