Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Margareta Edén, magisterstudent

Kort om Margaretas projekt

Arbete: Audionom vid Audionommottagning Mölndal
Universitetsanknytning: Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Rehabilitation of adult patients with severe-to profound hearing impairment – why not cochlear implants? 
Tidsplan för studienArbetet pågick mellan september 2017 och maj 2019.

"Rehabilitation of adult patients with severe-to profound hearing impairment – why not cochlear implants?"

I Sverige uppskattar vi att prevalensen av vuxna patienter med grav hörselnedsättning är c: a 0.2 % vilket skulle innebära c: a 20.000 personer. Vi vet lite om användandet av cochlea implantat (CI) i denna gruppen och varför de flesta inte använder CI. Undersökningen syftar till att undersöka orsaken till varför de flesta av patienterna inte har CI.

Data hämtades från 1076 vuxna patienter från det nationella kvalitetsregistret för patienten med grav hörselnedsättning som är en del av det nationella registret för öron-näs- och halssjukvård. Patienterna är från hela landet och de har fyllt i ett frågeformulär med bakgrundsdata samt orsak till att de inte blivit rehabiliterade med CI.

Resultat

Endast 14,5 %av patienterna startade en CI-utredning och 8.5 % var rehabiliterade med CI. Signifikant mer kvinnor (56,5 %) än män hade CI. Den vanligaste orsaken till att patienterna inte hade CI var ”Hörselskäl” (30,5%) vilket innebär att patienterna uppgav att de klarade sig bra med nuvarande hjälpmedel och ”Okänt skäl” (25%). De äldsta patienterna hade störst risk till att ha okänt skäl och de patienter som genomgått utvidgad rehabilitering hade minst risk.

Slutsats

Frågan varför patienter med grav hörselnedsättning inte rehabiliteras med CI kan besvaras med: medicinskt skäl, hörselskäl, patientskäl, kommunikationsskäl eller okänt skäl. Det är oroande att äldre patienter verkar ha lägre chans att starta en CI-utredning. Att patienten får genomgå utvidgad rehabilitering ökar möjligheten att professionen diskuterar CI med patienten.

Studien geomförde tillsammans med Satu Turunen-Taheri, S. Hellström och Per-Inge Carlsson.

Kontaktuppgifter

E-post: margareta.eden@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-06-26 08:56