Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Maria Hoff, doktorand

Kort om Marias forskning

Arbete: Leg. audionom vid audionommottagning Göteborg
Universitetsanknytning: Enheten för audiologi, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet
Forskningsprojekt: Perifer och central hörselfunktion hos 70-åringar – en epidemiologisk studie
Tidsplan för projektet: Studien påbörjades 2014, beräknas avslutas 2021

Poster Maria Hoff

"Perifer och central hörselfunktion hos 70-åringar."

Bakgrund

Hörselnedsättning är mycket vanligt bland äldre. Således är äldre en viktig målgrupp för hörselvård. Det är känt att hörselnedsättning medför en rad negativa konsekvenser, såsom begränsningar i aktivitet och delaktighet samt försämrad fysisk och psykisk hälsa. Därutöver finns en ökande mängd bevis för att hörselnedsättning ökar risken för demenssjukdom.

Syfte och metod

Mitt avhandlingsarbete syftar till att undersöka förekomst och riskfaktorer för olika typer av hörselnedsättning, samt undersöka korrelationer mellan hörsel och kognition. Studien har epidemiologisk forskningsansats och beskriver alltså hörselhälsa på befolkningsnivå. Data har samlats in inom ramen för H70-studien, en storskalig befolkningsstudie om åldrande i Göteborg. Deltagarna i studien består av ett slumpmässigt urval av 70-åringar (N=1202). Alla deltagare har genomgått hörseltest samt fysiologiska och kognitiva undersökningar.

Klinisk nytta

Kunskap om hur många och vilka i befolkningen som drabbas av hörselnedsättning, samt hur hörsel och kognitiv funktion interagerar, är avgörande för dimensionering och utformning av en god vård. Ökad insikt om olika aspekter av hörselfunktion hos yngre äldre kan ge audionomer bättre redskap att utforma en individanpassad vård, där hänsyn tas till såväl hörselmässiga som kognitiva förutsättningar hos patienten. Därmed kan hörselvården bli mer tillgänglig för denna målgrupp, vilket passar väl in på årets tema för Nobeldagen.

Handledare

André Sadeghi, Ulf Rosenhall, Ingmar Skoog

Kontakt

Telefon: 031-786 57 65
E-post: maria.hoff@gu.se

Senast uppdaterad: 2017-12-06 15:57