Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Milijana Malmberg, senior forskare

Kort om Milijanas forskning

Arbete: Leg. audionom, Med. Dr. vid Hörselverksamheten
Universitetsanknytning: Göteborgs Universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiolog, Sektionen för hälsa och rehabilitering
Forskningsprojekt: Internet-baserad hörselrehabilitering i grupp
Tidsplan för projektet: Januari, 2018 – juni, 2019 (beräknad avslut för projektets första syfte)

Poster Milijana Malmberg

Forskning, handledning och undervisning, Hörselverksamheten

Avhandling

Milijana disputerade 15 juni 2017 med avhandlingen ”Aural rehabilitation programs for hearing aid users; Evaluating and clinically applying educational programs, supported via telephone and/or the internet and professionally guided by an audiologist”.

Länk: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/51892

Pågående projekt

Syftet med pågående projekt är att implemenetera och utvärdera internetbaserad rehabilitering för hörapparatanvändare som komplement till den dagliga kliniska verksamhet vid Hörselverksamheten. Ett ytterligare syfte är att jämföra en sådan internetbaserad rehabilitering med konventionell hörselrehabilitering som idag erbjuds inom Hörselverksamheten.

Klinisk nytta

Det finns idag ett behov av att utveckla effektiva metoder och verktyg som kan underlätta den kliniska tillämpningen av en rehabiliteringsinsats för hörapparatanvändare. En sådan insats kan exempelvis bestå av ett internetbaserat rehabiliteringsprogram. Internet har använts i tidigare studier som komplement till konventionell hörselrehabilitering, bland annat inom Hörselverksamheten, och resultaten har vart lovande. T.ex. så var Hörselverksamheten först i Sverige med att testa internetbaserad rehabilitering för hörapparatanvändare i kliniskt kontext.

Målet med att implemenetera internetbaserat rehabiliteringsprogram för hörapparatanvändare är inte att ersätta en befintlig form av rehabiliteringsinsats för samma målgrupp. Målet är att erbjuda hörapparatanvändare en större variation av möjligheter till vidare rehabilitering samt att utöka tillgången till hörselrehabilitering. Internetbaserat rehabiliteringsprogram ger oss även bredare förutsättningar till att på ett mer effektivt sätt bemöta olikheterna som kan finnas i hörapparatanvändarnas förhållningssätt till hörselnedsättning, hjälpmedel och rehabilitering. Det ger även verksamheten ökade möjligheter till att individanpassa en fördjupad rehabiliteringsinsats där hörapparatanvändaren aktivt kan delta i genomförandet.

Kontakt

Tel: 070-380 36 63
E-post: milijana.lundberg.malmberg@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-12-04 12:43