Sara al Dalal, magisterstudent

Kort om Saras projekt

Arbete: hörselpedagog, hörselteam barn och ungdom
Universitetsanknytning: Göteborgs Universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Forskningsprojekt: Unga hörselskadade i högre utbildning

"Unga hörselskadade i högre utbildning"

Senast uppdaterad: 2018-03-06 10:36