Jobba hos oss

Vi är ungefär tusen anställda på 60 arbetsplatser i hela Västra Götaland. Hos oss får du goda möjligheter till utveckling och karriär.

Här kan du utvecklas

Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd vid en varaktig funktionsnedsättning som nedsatt förmåga att förstå omvärlden, kommunicera, höra, röra sig och se. Ett tvärprofessionellt arbete som kan bidra till ökad delaktighet i samhället. Vi medverkar i utbildningen av framtidens medarbetare och satsar på patientnära forskning. Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.

Trygghet, framtidstro och delaktighet 

Inom Habilitering & Hälsa utgår vi från individens perspektiv och från ett regionalt helhetsperspektiv. Som en av våra medarbetare bidrar du till att regionens invånare känner trygghet, framtidstro och delaktighet.

Habilitering & Hälsa på LinkedIn

Susanne Ringström Lidén

HR-chef
Telefonnummer