Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna

Habilitering & Hälsas styrelse gör överenskommelser med Västra Götalandsregionens fem hälso- och sjukvårdsnämnder om vilka uppdrag som ska genomföras varje år.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att ge specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. 

Vårdöverenskommelser 2020

Vårdöverenskommelse 2020 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Habilitering & Hälsa

Tilläggsöverenskommelse 2020:1 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Habilitering & Hälsa

Vårdöverenskommelse 2020 mellan norra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Habilitering & Hälsa

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, tilläggsöverenskommelse

Vårdöverenskommelse 2020 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Habilitering & Hälsa

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, tilläggsöverenskommelse

Vårdöverenskommelse 2020 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Habilitering & Hälsa

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, tilläggsöverenskommelse

Vårdöverenskommelse 2020 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Habilitering & Hälsa

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, tilläggsöverenskommelse

Överenskommelser 2019

Överenskommelserna innehåller beställningar från hälso- och sjukvårdsnämnderna. Beställningarna styr hur vi ska arbeta under året. Överenskommelserna innehåller uppdrag som varje verksamhetsområde ska genomföra.

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, tilläggsöverenskommelse 1

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, tilläggsöverenskommelse 2

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, tilläggsöverenskommelse 1

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, tilläggsöverenskommelse 1

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tilläggsöverenskommelse 1

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tilläggsöverenskommelse 2

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden tilläggsöverenskommelse 1

Åtaganden

Råd och stöd

Habilitering & Hälsa ska även bereda och besluta kring ansökningar om råd och stöd enligt LSS § 9:1. I uppdraget ingår att ansvara för utredning, bedömning och beslut i råd- och stödärenden.

Fysisk tillgänglighet

Vi ser fysisk tillgänglighet som en demokratisk rättighet. Alla lokaler granskas med hjälp av Västra Götalandsregionens standard för tillgängliga lokaler. Det hjälper oss attse vilka brister i tillgängligheten som måste åtgärdas för våra patienter.  

Samverkan

För att människor med funktionsnedsättningar ska få så bra insatser som möjligt, samverkar Habilitering & Hälsa med kommunerna, primärvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland. I brukarråden möts representanter för brukarna och verksamheten.

Utvecklingsprojekt

Inom Habilitering & Hälsa arbetar vi ständigt med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Utvecklingsprojekten syftar till att utveckla befintlig verksamhet till en säker och effektiv vård utifrån specialiserade kunskaper under en avgränsad tidsperiod.

Miljö

Vårt miljöarbete utgår från Västra Götalandsregionens miljöpolicy. Viktiga mål är att minska antalet körda mil, att minska pappersanvändningen och att minska energianvändningen. 

Senast uppdaterad: 2019-11-15 15:35