Verksamheter

Habilitering

Habiliteringen ger stöd och behandling till personer med:

  • neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • rörelsehinder
  • intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
  • förvärvade hjärnskador

För att få stöd och behandling från Habiliteringen ska funktionsnedsättningen vara varaktig och ge betydande problem i vardagen. Behovet av vård ska vara aktuellt. Vi ger också stöd till patientens närstående.

Läs mer om habiliteringen

Hörsel, syn och tolk

Hörsel- och synverksamheten ger stöd och behandling till personer med bestående hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, måttlig till svår synnedsättning eller blindhet. Personer i alla åldrar är välkomna till oss.
Vi ger också stöd till patientens närstående. Tolkservice vänder sig till personer som är döva, dövblinda eller hörselskadade. Taltjänst vänder sig till personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. 

Läs mer om hörselverksamheten

Läs mer om synverksamheten

Läs mer om tolkverksamheten

Senast uppdaterad: 2018-08-31 22:47