Regionala medicinska riktlinjer (RMR)

ADHD barn och ungdomar

Ansvarsfördelning för medicinskt omhändertagande av vuxna med medfödd funktionsnedsättning

Ansvarsfördelning och samverkan mellan, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomshabiliteringen

Barn som anhöriga

Barn som far illa eller riskerar att fara illa

Neuropsykriatriska vård av barn och unga,  2014-06-18

Presentation - Plan för införande av beslutad RMR -neuropsykiatrisk vård av barn och unga, 2015-02-18

Överföring av medicinsk vård från Barn- och ungdomshabiliteirngen till vuxensjukvården

Senast uppdaterad: 2017-12-05 10:31