Verksamhetsplaner

I verksamhetsplanerna beskrivs vision, verksamhetsidé och värderingar samt hur målen ska uppnås, det vill säga vilka aktiviteter som ska genomföras.

Planerna beskriver vad som styr och påverkar samt vilka mål verksamheten arbetar mot. Verksamhetsplaner görs på förvaltningsnivå, verksamhetsnivå och på enhetsnivå.

Verksamhetsplan för Habilitering & Hälsa

Verksamhetsplan 2015-2017

Verksamhetsplan för Habiliteringen

Verksamhetsplan 2016 (pdf)

Verksamhetsplaner för Hörsel Syn Tolk (HST)

Verksamhetsplan 2016 (pdf)

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23