Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utvärderingar

Enligt uppdraget för Habilitering & Hälsa ska vi varje år utvärdera verksamheten. Utvärderingarna görs för att se om målen för Habilitering & Hälsa är uppnådda, hur bra åtgärder och metoder har fungerat och hur nöjda patienterna är med oss. Resultaten av utvärderingarna redovisas i samband med årsredovisningen.

Hörselverksamheten

Hörselverksamheten följer upp effekter och nöjdhet hos patienter utifrån habiliterings-/rehabiliteringsplaner via enkäter, enskilda träffar eller gruppträffar. Hörselverksamheten har även regelbundna träffar med brukarorganisationerna i samtliga områden minst två gånger per år.

Synverksamheten

Inom Synverksamheten använder man 2 gånger per år patientenkäter för att utvärdera verksamheten. I enkäterna mäter man nöjdhet vad gäller bemötande, tillgänglighet och information.

Tolkverksamheten

Tolkverksamhetens brukarundersökning 2007-2011 syftade till att få kunskaper om tolkanvändarnas uppfattning om tolkservicen och utifrån dessa förbättra verksamheten. Tolkanvändare har deltagit i hela processen, från val av metoder och utformning av frågor, till rapportering av resultaten.

Tolkverksamhetens brukarundersökning - slutrapport

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23