Göra böcker

 = För Iphone / Ipad 
 = För mobiler med Android

 Story Creator

I appen är det enkelt att producera en bok genom att lägga in egna foto, skriva text och spela in ljud.

Story Creator - iTunes  


 Story wheel

Stöd i att skapa en saga. Först väljs ett tema. Genom att därefter snurra på hjulet kommer det slumpvis fram tecknade bilder som det går att spela in ljud eller tal till.

Story Wheel - iTunes  


 Book creator

Book Creator är en app för att göra böcker. Det går att lägga in bild, text och film. 

Book creator - iTunes 


 Story Kit 

I appen är det enkelt att göra egna böcker. Det går att lägga in bild, text och ljud.

Story Kit - iTunes 

Senast uppdaterad: 2018-07-31 13:19