Kommunicera med tecken

 = För Iphone / Ipad

 = För mobiler med Android

 SignitForward

Appen innehåller cirka 1500 teckenbegrepp som förutom Ritade Tecken-bilder också innehåller fotografiska bilder på begreppen. När man valt ett visst begrepp spelas en video med talstöd upp där tecknet utförs. SignitForward passar särskilt bra om du vill söka upp begrepp själv genom att bläddra i olika kategorier med hjälp av bildstödet, eller som har börjat knäcka läs- och skrivkoden och kan textsöka på egen hand. Appen är utgiven av Hatten Förlag AB och finns på fyra språk utöver svenska. 

SignitForward - iTunes  


 Spread the Sign

App utgiven av Europeiskt Teckenspråkcenter som innehåller över 200 000 teckenbegrepp och teckenfraser på 20 olika språk inklusive svenska. Videoklipp (utan talstöd) finns till alla begreppen. 

Spread Signs - iTunes 

Spread Signs - Google Play 


 Teckenlex

Svenskt teckenspråksapp med över 2000 teckenvideoklipp och mer detaljerade beskrivningar av tecknens utförande (korrekt handform m.m.). Videoklippen har inget talstöd men tecknen utförs långsamt och tydligt. 

Teckenlex - iTunes  


 TSP Lex, Svensk teckenspråkslexikon

Appversionen av Svenskt Teckenspråkslexikon. Teckenvideoklippen har inget talstöd men kan visas i både normal och långsam hastighet.

TSPlex - iTunes 

Svenskt Teckenspråkslexikon - Google Play 


 Bam TAKK

App från Bam Språkteknik med över 1500 teckenbilder. Har utvecklats som ett komplement till boken ”Teckenkommunikation GRUNDORDBOK” och har fokus på TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. 

Bam TAKK - Google Play