Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Läsa och skriva

För iPhone
 = För Iphone / Ipad 
För mobiler med Android
 = För mobiler med Android

ABC Kurdi
 ABC Kurdi

App för träning av det kurdiska alfabetets grunder. Den innehåller tre olika övningar; lyssna och välja rätt bokstav av fyra alternativ, lyssna på bokstav med exempelord och bild till, hitta rätt begynnelsebokstav i ord.

ABC Kurdi - iTunes 
För iPhone

Bokstavslek
 Bokstavslek

App som innehåller 300 ord i tre olika övningar; Peka på en bokstav, Stava till ordet och Vilken bokstav fattas i ordet? Går att ställa in i tre olika svårighetsgrader och växla mellan stora och små bokstäver. 10 olika språk kan användas i appen. 

Bokstavslek - iTunes 
Bokstavslek -Google play  

Bokstavspussel
 
Bokstavspussel

App där det dels finns ett färdigt utbud av bilder att ljuda och bokstavera samman ord till, dels möjligheter att lägga in egna bilder, ljud och text att arbeta med. Det går att skriva med andra bokstäver än svenska och träna på olika språk, beroende på vilka tangentbord man själv lagt in i iPaden. Talsyntesen är av god kvalitet. Användaren kan både lyssna på enskilda bokstavsljud och på orden i helhet. Man drar bokstäverna till rätt plats i ordet och övningarna är självrättande. Fungerar bra för både läs- och skrivträning och talträning.

Bokstavspussel - iTunes 

Bornholmslek
 
Bornholmslek

App för stimulans av språklig medvetenhet och läs- och skrivinlärning. Innehåller: Rimlek, Hur låter orden? och Bygga ord. Övningarna handlar om att kunna urskilja begynnelsebokstav i ord, att lyssna på bokstavsljud och ord och dra rätt bokstäver till rätt plats i ordet.

Bornholmslek - iTunes 

ClaroSpeak
 
ClaroSpeak

Läs- och skrivhjälpmedel främst för dem som har knäckt läskoden men behöver hjälp med rättstavning (inkl. ordprediktion), textuppläsning, informationsinhämtning och hantering av text. Kan också användas för att stimulera läs- och skrivutvecklingen. Det går att kopiera in text från internetsidor eller andra dokument och få den uppläst via talsyntes. Textfiler och ljudfiler kan sparas. Det finns möjlighet att dela text via e-post, sms, Facebook, Twitter m.m. Textstorlek, bakgrundsfärg och annat kan justeras i appens inställningar.

ClaroSpeak - iTunes 

IntoWords

Läs- och skrivhjälpmedel främst för de som har knäckt läskoden men behöver hjälp med rättstavning (inklusive ordprediktion), textuppläsning, informationsinhämtning och hantering av text. Appen kan också användas för att stimulera läs- och skrivutvecklingen. Det går att kopiera in text från internetsidor eller andra dokument och få denna uppläst via talsyntes. Textfiler kan sparas och öppnas i andra appar. Text man skrivit kan enkelt delas. En OCR-funktion scannar även text från bilder in i IntoWords för vidare bearbetning.

IntoWords - iTunes 

Kors och tvärs
 
Kors & Tvärs

Innehåller fyra olika övningar; stava till ordet genom att från ett urval av bokstäver dra rätt bokstav till rätt ruta, hitta bokstäver som bildar ord, byta plats på bokstäverna så det blir rätt ord och lösa korsord på tid. Det går att lyssna på både bokstavsljud och ord. Innehåller 270 korsord och kan ställas in på tre svårighetsnivåer. Finns på svenska, engelska och norska.

Kors & Tvärs - iTunes 

Lyssna och läs
 
Lyssna och läs

Appen innehåller 350 ord i flera olika övningar; Begrepp, Alfabet, Ord och bild, Läsa ord, Börjar lika och Rätt ord. De flesta av övningarna utgår ifrån att användaren kan läsa korta ord. Övningarna kan ställas in i fem olika svårighetsgrader. 11 olika språk kan användas i appen.

Lyssna och läs - iTunes 

Läs och förstå
 
Läs och förstå

App som tränar läsförståelse i fyra olika övningar; Frågor, Rätt mening, Dra rätt bild och Välj rätt slut. Det går att lägga till egna övningar i appen. Tillsammans med läsförståelse av meningar tränas också pragmatisk förmåga – alltså förmågan att reflektera över meningars betydelse och kunna avgöra hur väl de överensstämmer med sammanhanget.

Läs och förstå - iTunes 

Skolstil
 
Skolstil 2

Skrivhjälpmedel med talstöd (bokstavsljudning) och rättstavningshjälp. Dock ingen ordprediktion. Det går att få bokstavsljud, ord och meningar upplästa med talsyntes av god kvalitet.

Skolstil 2 - iTunes 
Skolstil 2 - Google Play 

Skrivguiden
 
Skrivguiden

App för att träna på  att följa linjer och forma bokstäver med fingret eller speciell penna anpassad för läsplatta. Innehåller fem olika delar; spåra former, stora och små bokstäver, siffror och ord. Möjligheter finns för att göra individuella anpassningar. Appen finns på fem språk utöver svenska.

Skrivguiden - iTunes 
Skrivguiden - Google Play 
Senast uppdaterad: 2020-01-22 16:34