Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Språklig träning

Bitsboard

Bitsboard

Flexibel tal- och språkträningsapp med stort utbud av boards som går att ladda ner och ändra i, även i gratisversionen av appen. Du kan också tillverka egna boards från grunden och med pro-versionen går det att ladda upp, dela eller till spara sina egna skapade ”klasser”. Varje enskild board kan tränas via 25 olika spel, som memory, bingospel, flashcards och matcha ord till bild.

Bitsboard - iTunes 

Bornholmslek

Bornholmslek

App för stimulans av språklig medvetenhet och läs- och skrivinlärning. Innehåller: Rimlek, Hur låter orden? och Bygga ord. Övningarna handlar om att kunna urskilja begynnelsebokstav i ord, att lyssna på bokstavsljud och ord och dra rätt bokstäver till rätt plats i ordet.

Bornholmslek - iTunes 

 = För Iphone / Ipad
 = För mobiler med Android

Happis ord
 Happis Ord / Happi Connect & Collect  

Tre bilder visas och det gäller att hitta den gemensamma nämnare, exempelvis färg eller kategori. Skriv därefter det aktuella ordet genom att dra bokstäver till rätt plats och ordet läses upp. Det går att välja stora eller små bokstäver och flera olika språk.

Happis ord - iTunes 
Happi Connect & Collect - Google Play 

Kul för barn
 Kul för barn 

Ordförrådsstimulerande app där man kan titta på bilder tillhörandes olika kategorier (djur, saker, fordon, etc.), lägga pussel, spela memory och peka ut vilken bild av fyra alternativ som sägs av talsyntesen. Finns även en liknande app med jultema.

Kul för barn - iTunes  

Making sequences
 Making sequences 

App för berättandeträning, bilder och inspelat tal ger konkret stöd i berättandet och kan användas för att tydliggöra strukturen och att hålla en röd tråd. Det går också att träna på att placera olika delhändelser i en berättelse/händelsekedja i rätt ordning.

Making sequences - iTunes 

Nallemix 1
 Nallemix 1 

Sortera och kategorisera i övningarna vilken ska bort och sortera föremål i rätt låda. Tre svårighetsnivåer.

Nallemix 1 - iTunes 

Nallemix 1
 
Nallemix 2 

Det finns fyra olika miljöer, bygga städer, dekorera hus, möblera vardagsrum och kök. I miljöerna kan föremål och nallar med viss animation och ljud placeras ut. Underlag för att träna exempelvis prepositioner, riktningsbegrepp, storleksbegrepp och färger.

Nallemix 2 - iTunes 

Popplet
 Popplet 

Ett tankekartsverktyg med möjlighet till text- och bildstöd som kan användas för att ge ordförrådsstimulans och arbeta med associationsförmåga. Infoga en bild för ett kärnkoncept i mitten och skapa förgreningar ut till kärnkonceptets egenskaper och andra närliggande begrepp/koncept. Bildstödet och visualiseringen av hur de olika begreppen hänger samman kan hjälpa användaren att befästa den nya informationen och göra associationerna i det egna ordförrådet starkare.

Popplet - iTunes 

Sock puppets
 Sock Puppets 

Dockteaterapp som kan användas för att bygga, spela in och spela upp egna historier. Upp till fyra olika karaktärer kan vara med åt gången. Appen ger konkret stöd i att skapa berättelser men kan även användas för att presentera information för andra, t.ex. om ny aktivitet eller uppgift och hur denna skall göras. 

Sock Puppets - iTunes 

Sound Touch
 SoundTouch 

Innehåller sex kategorier av bilder. Peka på en en ritad bild i bildmenyn och det kommer foto av föremålet/djuret med tillhörande ljud och tal. I iPadens inställningar går det att välja antal bilder på menyn och att välja mellan 30 olika språk.

SoundTouch - iTunes 
SoundTouch - Google Play 

Spökbus
 Spökbus 

Innehåller tre delar, gömma nyckel och kurragömma som övar prepositioner och en labyrint. Det går att ställa in på lätt eller svår nivå och att välja vilka prepositioner som skall tränas.

Spökbus - iTunes 

Story Creator
 Story Creator 

En app för att skapa egna berättelser på ett enkelt sätt. Det går att rita bilder, lägga in foto, text och spela in eget ljud. Böckerna kan sparas i en bokhylla. Går att dela men har av vissa användare upplevt som problematiskt.

Story Creator - iTunes 
Senast uppdaterad: 2016-10-04 15:47