Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomi

Alla föräldrar har försörjningsansvar för sina barn tills de har avslutat gymnasiet. Det innebär att vissa föräldrar är försörjningsansvariga tills deras ungdomar är 23 år.

Föräldrar

Föräldrar kan få vårdbidrag till och med juni månad det år barnet fyller 19 år. Vårdbidraget betalas ut till den förälder som ansöker om bidraget eller den som har den rättsliga vårdnaden om barnet. Föräldrar till barn som omfattas av LSS kan få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt 16 men inte  21 år om föräldern behöver stanna hemma från arbetet på grund av barnets sjukdom.

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning är en ersättning för unga som troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Aktivitetsersättning kan fås från juli det år du fyller 19 år till och med månaden innan du fyller 30 år. Som längst kan du beviljas aktivitetsersättning tre år i taget. Din arbetsförmåga ska vara nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på hela arbetsmarknaden. Där ingår även arbeten som anordnas för personer med funktionsnedsättning.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Behöver du förlänga din skolgång på grund av en funktionsnedsättning kan du få aktivitetsersättning så länge som skolgången varar. Du kan tidigast få ersättning från och med juli månad det år du fyller  19 år och längst till och med månaden innan du fyller 30 år. Försäkringskassan behöver ett intyg från skolan eller ett läkarutlåtande som visar att din förlängda skolgång beror på din funktionsnedsättning.

Bostadstillägg

Har du aktivitets- eller sjukersättning kan du ansöka om bostadstillägg. Hur mycket bostadstillägget är beror på dina boendekostnader och inkomst samt om du är gift eller inte.

Handikappersättning

Om du behöver extra hjälp på grund av en
sjukdom eller en funktionsnedsättning kan du få handikappersättning från Försäkringskassan. Det gäller om du behöver mycket hjälp i din vardag eller hjälp för att kunna arbeta eller studera. Du måste behöva hjälpen under minst ett år. Du kan också få handikappersättning om du har merkostnader på grund av din sjukdom eller funktionsnedsättning. Du kan få handikappersättning från och med juli månad det år du fyller 19 år.

Studiebidrag och studiestöd

När du studerar kan du få studiestöd från Centrala Studiemedelsnämnden, CSN. Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning får du studiebidrag till och med vårterminen du fyller 20 år. Du behöver inte ansöka om studiebidrag
när du studerar i Sverige. Riksgymnasiebidrag administreras av CSN. För eftergymnasiala studier kan du ansöka om studiebidrag och lån från och med hösten som du fyller 20 år.

Mer om bidrag och ersättningar på forsakringskassan.se och csn.se

Senast uppdaterad: 2016-11-01 13:24