Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälso- och sjukvård

Vänd dig till din vårdcentral när du har frågor om hälsa och vård. På vårdguiden 1177.se, finns råd om hälso- och sjukvård, e-tjänster för att boka tid eller förnya recept och kontaktuppgifter till alla vårdmottagningar.

Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa ger specialiserade insatser som stöd, behandling och hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar. Vi kompletterar det stöd som du får från kommun, vårdcentral och övrig hälso- och sjukvård. När du blir 18 år kan läkaren på Habiliteringen skriva en remiss till Närhälsan/vårdcentralen, psykiatrin eller annan instans
samt eventuellt utfärda intyg för god man och körkortstillstånd. Vissa intyg kostar pengar.

Specialistsjukvård

Om du har flera olika sjukdomar eller om din diagnos kräver läkare med specialistkunskaper, kan du behöva en remiss till andra mottagningar. Remiss kan skrivas av läkare på din vårdcentral eller på Habiliteringen.

Tandvård

Tandvården är kostnadsfri för personer upp till 24 år  i Västra Götaland. Personer med behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser på minst ett år kan få en gratis munhälsobedömning och nödvändig tandvård. Med omfattande vård- och omsorgsinsatser menas personlig omvårdnad under större delen av dygnet. Det gäller oavsett vem som genomför omvårdnaden.

Relationer, sex och hälsa

Vänd dig till din ungdomsmottagning när du har frågor om relationer, sex och hälsa. Där kan du även få hjälp med att sluta röka eller få råd om preventivmedel. De flesta ungdomsmottagningar tar emot ungdomar från 13 till 25 år. Umo är en ungdomsmottagning på webben. På umo.se finns relevant information om sex, hälsa och relationer.

Näringsproduktersondmatningstillbehör

Näringsprodukter förskrivs vid behov av läkare eller dietist på din vårdcentral. Bor du i särskilt boende enligt LSS får du dina näringsprodukter genom kommunen. Sondmatningstillbehör förskrivs på olika sätt inom Västra Götalandsregionen och är kostnadsfria. Kontakta din förskrivare för mer information.

Inkontinensprodukter

Inkontinensprodukter är kostnadsfria och förskrivs av distriktssjuksköterska på vårdcentral eller inom kommunen. Kontakta din förskrivare för mer information. 

Kostnader

Från och med att du fyller 20 år får du betala för all hälso- och sjukvård. Högkostnadsskyddet gör att du inte behöver betala mer än 1 100 kronor i patientavgifter under ett år. Lägg ihop dina kostnader för dina vårdbesök hos landsting och privata vård-givare med avtal. När du har kommit upp till gränsen för högkostnadsskyddet kan du få ett frikort.

Sjukresor

Sjukresor omfattas av också av högkostnadsskydd. Om dina sjukresor kostar 1 500 kr eller mer under en kortare tid än ett år, kan du ansöka om frikort. Med frikort slipper du egenavgiften för resterande tolv månaderna räknat från din första resa. Merkostnader för resor till och från vårdinrättningar kan också räknas in vid försäkringskassans bedömning av rätten till vårdbidrag respektive handikappersättning.

För aktuell information se 1177.se, vgregion.se/hoh, umo.se och forsakringskassan.se

Senast uppdaterad: 2016-11-01 13:36