Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning

Det finns många sätt att utbilda sig. Gymnasieskola, gymnasiesärskola, komvux, särvux, lärvux, folkhögskola, universitet och högskola erbjuder olika utbildningar och kurser för unga och vuxna.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan är en treårig frivillig skolform. Det finns 18 nationella program varav tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Ungdomar som på grund av ett svårt rörelsehinder behöver anpassad undervisning och habilitering, och i vissa fall boende och omvårdnad i boendet, kan söka till riksgymnasium med Rh-anpassad utbildning.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en frivillig och kostnadsfri skolform som ungdomar med en utvecklingsstörning kan välja efter grundsärskola eller träningsskola. Gymnasiesärskolan erbjuder nationella, special- utformade och individuella program. Skolan är yrkesförberedande. För att ansöka till särskolan krävs en utredning som innehåller pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Komvux

Komvux har både grundläggande och
gymnasial vuxenutbildning. Den grundläggande vuxenutbildningen är till för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå. Du kanske har kortare utbildning än nio år eller behöver repetera något ämne innan du fortsätter dina studier på gymnasienivå. Den gymnasiala vuxenutbildningen är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå. Till exempel om du saknar eller har en ofullständig gymnasieutbildning, eller behöver komplettera din gymnasieutbildning för att få behörighet till högskolan. Den gymnasiala vuxenutbildningen följer samma kurs- och läroplaner som den vanliga gymnasieskolan.

Lärvux

Lärvux är för dig som har en lönebidrags- eller trygghetsanställning, svårigheter att lära, eller för dig som vill få nya kunskaper att använda i ditt arbete, repetera dina kunskaper eller studera i långsam takt  i en liten grupp.

Särvux

Särvux är en egen skolform. Utbildningen ges på grundläggande och gymnasial nivå för vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvade hjärnskador. Särvux har samma läroplan som komvux men har kursplaner som är anpassade till skolformen. Särvux utgår från varje deltagares tidigare utbildning, erfarenheter och förutsättningar och kompletterar elevens kunskaper. Utbildning i särvux kan ge kompetens i enstaka ämnen eller kompetens motsvarande den obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan eller yrkesutbildning.

Folkhögskola

Folkhögskolan är en annorlunda skolform. Varje folkhögskola bestämmer över sitt kursutbud. Folkhögskolan utgår från den studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

Universitet och högskola

Alla universitet och högskolor har en person som är samordnare för studenter med en funktions-nedsättning. Kontakta samordnaren inför din ansökan om du har frågor om tillgänglighet eller studiesituationen.

Mer om utbildningar på din kommuns webbplats, studera.nu, folkhogskola.nu och Specialpedagogiska myndigheten: spsm.se

Senast uppdaterad: 2016-10-31 12:58