Datateket

Datateket vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning, som ännu inte lärt sig läsa och skriva.

Datorlek är ett sätt att stödja och stimulera barnets lek, utveckling och kommunikation. På Datateket finns möjlighet att prova lek vid dator och få tips om lämplig metodik, programvara och anpassat styrsätt. Det finns möjlighet att prova iPad och få information om appar.

Föräldrar kan låna hem program.

Vi erbjuder också kurser, studiebesök, programvisning och uppdragsutbildningar.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24