Habiliteringens målgrupp

Habiliteringen vänder sig till patienter som har:

  • Intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
  • Rörelsenedsättning
  • Autismspektrumtillstånd, AST
  • Förvärvad hjärnskada, ABI. Även personer med betydande, bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder
Senast uppdaterad: 2017-11-17 12:39