Besöket

Vi utgår från din remiss.

Utifrån remissen får du beskriva dina problem eller svårigheter.

Personalen från Habiliteringen antecknar det du berättar, lyssnar och ställer frågor.

Besöket tar ungefär en timma.

Innan du åker hem ska du veta vem som ska kontakta dig igen och när.

Till nästa sida

Senast uppdaterad: 2019-04-29 14:10