Efter besöket

Anteckningarna från besöket skrivs in i din journal.

Efter besöket träffas flera yrkespersoner som får ta del av det du har berättat.

De ger förslag på vad Habiliteringen kan göra för dig och din omgivning.

Till nästa sida

Senast uppdaterad: 2018-02-22 15:22