Återkoppling och kontakt

Habiliteringen kontaktar dig som vi kom överens om på besöket.

Du får information om vad Habiliteringen kan erbjuda.

Du bestämmer om du vill ha det stödet som erbjuds.

Om Habiliteringen inte kan ge det stöd som du behöver får du vägledning till rätt verksamhet eller myndighet.

Senast uppdaterad: 2018-02-22 16:09