Reception och väntrum

Anmäl dig och betala i receptionen.

Vi hämtar dig i väntrummet.

Du träffar en eller två personer som arbetar på Habiliteringen.

Vilka du ska träffa står på din kallelse.

Vi går till ett samtalsrum.

Till nästa sida