Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hörsel Syn Tolk

Visionen inom Västra Götalandsregionen är ett gott liv. Vårt förhållningssätt inom Habilitering & Hälsa bygger på öppenhet, delaktighet och att varje människa är unik och värdefull.

Våra verksamheter

Våra verksamheter arbetar med både barn och vuxna.

Hörselverksamheten:

Du med bestående hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet, samt dina anhöriga och närstående.

Synverksamheten:

Du som har en varaktig måttlig till svår synnedsättning eller blindhet.

Tolkverksamheten:

Vår service är till för dig som är döv, dövblind, hörselskadad och du som har en funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Servicen är också till för dig som kommer i kontakt med ovanstående grupper.

Hur arbetar vi?

Vi följer Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som bland annat innebär att vi har tystnadsplikt. Vi ger även insatser i stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Insatserna ges av tvärprofessionella team med medicinsk, teknisk, pedagogisk och psykosocial kompetens och utgår från en helhetssyn där du och vid behov anhörig/närstående är delaktig i all planering.

Våra verksamheter samverkar även med varandra.

Vi utför viss diagnostik, provar ut anpassade hjälpmedel, ger träning i användandet av hjälpmedel, vägledning, information, samordning och uppföljning av insatser. Du kan också få service på dina hjälpmedel.

Tolkverksamhetens huvuduppgift är att erbjuda tolkservice dygnet runt, årets alla dagar.

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri.

För att utföra tolkuppdragen finns tolkar med kompetens i teckenspråk, dövblindtolkning, tydligt tal samt kompetens att erbjuda tal-, läs- och skrivstöd.

Hur får man insatser från oss?

För att komma till Synverksamheten behöver du en remiss från en ögonläkare.

Hörselverksamheten rekommenderar att du varit på en vårdcentral för att få en remiss och öronkontroll av en läkare.

För att ta del av Tolkverksamhetens service kontaktar du tolkbeställningen hos tolktjänst eller taltjänst. Du behöver ingen remiss.

Vill du veta mer kring hur vi arbetar kan du läsa under respektive funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28