Appar, mobil och surfplatta som hjälpmedel i vardagen. För dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Informationsträffen är för dig som är 16 år eller äldre och har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning). Även närstående och stödpersoner kan medverka.

Du får kunskap om grundläggande funktioner i mobilen och surfplattan och om utvalda appar som kan fungera som stöd i din vardag till exempel kalender, påminnelser och timer.

Datum och orter för gruppen 

Gruppen omfattar två tillfällen.
Tid per tillfälle: 2-3 timmar.

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.