Bassäng förflyttningsträning 7-12 år

För barn 7-12 år som behöver träna sin förflyttningsförmåga, med eller utan hjälpmedel. Gemensam rörelseträning i bassäng. Träna på att stå, gå och andra varierande förflyttningar genom att utnyttja vattnets egenskaper. Sång och tecken används som stöd. För barn 7-12 år som inte kan förflytta sig självständigt, med eller utan hjälpmedel.

Vi tränar för att uppnå en ökad förflyttningsförmåga på land och i vatten. Vattnets egenskaper ger ökad rörelsemotivation och möjligheter till rörelser som kan vara svåra att utföra på land. 

Barnet förväntas ha förmåga till socialt samspel och att ta instruktioner. Barnet som deltar i gruppen ska ha en vuxen med i vattnet.

Datum och orter för gruppen

Gruppen omfattar 8-10 tillfällen.
Tid per tillfälle: 45 minuter.

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2019-01-02 14:22