Bassäng inriktning motorik, kroppskännedom och beteende, 6-12 år

Fokus på rörelseglädje: att bli glad i sin kropp och få ökad kroppsmedvetenhet med mervärde inom kommunikation och socialt samspel. Barnen får en ökad rörelserepertoar, möjlighet att lära sig turtagning och interagera med andra.

För barn som har svårigheter med kroppskännedom, koordination, kondition, ADL, kommunikation, socialt samspel (eller några av dessa), där beteende är ett hinder att uppnå mål i andra grupper. Barnen förväntas lära sig att delta i grupp, uppleva rörelseglädje och samspela med andra barn i gruppen. Barn som deltar i gruppen ska ha en vuxen med i vattnet.

Datum och orter för gruppen

Gruppen omfattar 8-10 tillfällen.
Tid per tillfälle: 45 minuter.

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2018-11-08 15:56