Handträning

För barn 1-7 år, med nedsatt funktion i en arm/hand.

Handträning med vante enligt metoden Constraint-Induced Movment Therapy (CIMT) 

För barn 1-6 år, med nedsatt funktion i en arm/hand. Barnet som deltar i gruppen ska ha en vuxen med sig som deltar aktivt i behandlingen. Barnet skall kunna ta instruktioner. Syftet är att medvetandegöra och att öka användningen av hjälparhanden.

Du som närstående får tips och råd hur du bättre kan stödja ditt barn att öka användningen av hjälparhanden. Träningen sker genom strukturerad lek och i vardagsaktiviteter. Gruppen träffas vid fem tillfällen under 8 veckor. En handfunktionsbedömning görs innan och efter träningsperioden. Under träningsperioden ingår hemträningsuppgifter ca 2 tim/dag.  Det är önskvärt att även förskolan deltar under träningsperioden.

Handträning med båda händerna

För barn 4-7 år, med nedsatt funktion i arm/hand. Barnet skall kunna ta instruktioner. Barnet som deltar i gruppen ska ha en vuxen med sig som deltar aktivt i behandlingen. Syftet är att utveckla barnets handfunktion för att klara vardagsaktiviteter bättre.

Du som närstående får tips och råd hur du bättre kan stödja ditt barn att använda båda händerna. Träningen sker genom strukturerad lek och i vardagsaktiviteter. Gruppen träffas vid fem tillfällen under 8 veckor. En handfunktionsbedömning görs innan och efter träningsperioden. Under träningsperioden ingår hemträningsuppgifter 1-2 timmar/ dag. Det är önskvärt att även förskolan deltar under träningsperioden.

Datum och orter för gruppen

Gruppen omfattar fem tillfällen.
Tid per tillfälle: 1-1,5 timme.

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2018-08-28 08:49