Att undersöka mat med alla sinnen - kladdlek

För barn som har svårt att ta i mat och som har svårt att ha mat i och runt munnen. Du som förälder deltar också i gruppen.

Första tillfället består av en föräldrainformation om kladdlek, ätande och ätsvårigheter. Under de följande tillfällena sker kladdlek i grupp för att skapa positiva upplevelser kring mat. Barnen får på ett lustfyllt och lekfullt sätt undersöka, känna och smaka på mat med olika smak och konsistens. Du som föräldrar får tips om hur du kan fortsätta skapa positiva erfarenheter av mat. 

Datum och orter för gruppen

Gruppen omfattar fem tillfällen.
Tid per tillfälle: 1 timme

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Åhörarkopior


Senast uppdaterad: 2018-08-28 08:41